Ερωτηματολόγιο έρευνας επικαιροποίησης της ΠΣΚΕ

Μήνυμα προειδοποίησης

Οι υποβολές για αυτή τη φόρμα είναι κλειστές.
Κατηγορία Έρευνα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛOΓΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ για την επικαιροποίηση της
Περιφερειακής Στρατηγικής Κοινωνικής Ένταξης στην Περιφέρεια Αττικής

- Περιφερειακό Παρατηρητήριο για την Κοινωνική Ένταξη -

Διεύθυνση Κοινωνικής Μέριμνας / Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Αττικής


 

 


(*) Το ερωτηματολόγιο αποσκοπεί στη συλλογή στοιχείων για την καταγραφή των κοινωνικών αναγκών του πληθυσμού της Περιφέρειας Αττικής. Οι πληροφορίες του είναι αυστηρά εμπιστευτικές και ανώνυμες και θα χρησιμοποιηθούν μόνο για την εξαγωγή στατιστικών συμπερασμάτων.

 

Ερωτηματολόγια / Newsletter

Ενημερωθείτε μέσα από το email σας για τα ερωτηματολόγια της ιστοσελίδας μας!

Σχετικά ερωτηματολόγια
ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΜΚΟ στην Περιφέρεια Αττικής Διέθυνση Κοινωνικής Μέριμνας - Περιφερειακό Παρατηρητήριο για την Κοινωνική Ένταξη - Περιφερειακό...