Μήνυμα προειδοποίησης

Οι υποβολές για αυτή τη φόρμα είναι κλειστές.
Κατηγορία Έρευνα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛOΓΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ για την επικαιροποίηση της
Περιφερειακής Στρατηγικής Κοινωνικής Ένταξης στην Περιφέρεια Αττικής

- Περιφερειακό Παρατηρητήριο για την Κοινωνική Ένταξη -

Διεύθυνση Κοινωνικής Μέριμνας / Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Αττικής


 

 


(*) Το ερωτηματολόγιο αποσκοπεί στη συλλογή στοιχείων για την καταγραφή των κοινωνικών αναγκών του πληθυσμού της Περιφέρειας Αττικής. Οι πληροφορίες του είναι αυστηρά εμπιστευτικές και ανώνυμες και θα χρησιμοποιηθούν μόνο για την εξαγωγή στατιστικών συμπερασμάτων.

 

Σχετικά ερωτηματολόγια
Διεύθυνση Κοινωνικής Μέριμνας Περιφερειακό Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Αττικής Social Network Αττική Έρευνα για τη...
Διεύθυνση Κοινωνικής Μέριμνας Περιφερειακό Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Αττικής Social Network Αττική ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ...
Διεύθυνση Κοινωνικής Μέριμνας Περιφερειακό Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Αττικής Social Network Αττική «ΕΡΕΥΝΑ...
ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΜΚΟ στην Περιφέρεια Αττικής Διέθυνση Κοινωνικής Μέριμνας - Περιφερειακό Παρατηρητήριο για την Κοινωνική Ένταξη - Περιφερειακό...
ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ στην Περιφέρεια Αττικής Διέθυνση Κοινωνικής Μέριμνας - Περιφερειακό Παρατηρητήριο για την...