Μήνυμα προειδοποίησης

Οι υποβολές για αυτή τη φόρμα είναι κλειστές.
Κατηγορία Έρευνα

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΜΚΟ
στην Περιφέρεια Αττικής

Διέθυνση Κοινωνικής Μέριμνας
- Περιφερειακό Παρατηρητήριο για την Κοινωνική Ένταξη -
Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Αττικής / Social Network Αττικής

(*) μπορείτε να πατήσετε εδώ για να κατεβάσετε το ερωτηματολόγιο σε μορφή αρχείου


 

ΣυνημμένοΜέγεθος
PDF icon ΕΡΕΥΝΑ ΜΚΟ52.94 MB

 


(*) Το ερωτηματολόγιο αποσκοπεί στη συλλογή στοιχείων για την καταγραφή των κοινωνικών αναγκών του πληθυσμού της Περιφέρειας Αττικής. Οι πληροφορίες του είναι αυστηρά εμπιστευτικές και ανώνυμες και θα χρησιμοποιηθούν μόνο για την εξαγωγή στατιστικών συμπερασμάτων.

 

Σχετικά ερωτηματολόγια
Διεύθυνση Κοινωνικής Μέριμνας Περιφερειακό Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Αττικής Social Network Αττική Έρευνα για τη...
Διεύθυνση Κοινωνικής Μέριμνας Περιφερειακό Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Αττικής Social Network Αττική ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ...
Διεύθυνση Κοινωνικής Μέριμνας Περιφερειακό Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Αττικής Social Network Αττική «ΕΡΕΥΝΑ...
ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ στην Περιφέρεια Αττικής Διέθυνση Κοινωνικής Μέριμνας - Περιφερειακό Παρατηρητήριο για την...
ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ στην Περιφέρεια Αττικής Διέθυνση Κοινωνικής Μέριμνας - Περιφερειακό Παρατηρητήριο για την Κοινωνική...