Συνέχιση της έρευνας πεδίου για την ικανοποίηση των ωφελούμενων των συγχρηματοδοτούμενων Δομών του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Αττική 2014-2020"

Κατηγορία Έρευνα

 

Διεύθυνση Κοινωνικής Μέριμνας

 Περιφερειακό Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης

 

 Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης

Αττικής 

 Social Network Αττική

 

 ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020"

 

Σχετικά ερωτηματολόγια
Διεύθυνση Κοινωνικής Μέριμνας Περιφερειακό Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Αττικής Social Network Αττική Έρευνα για τη...
Διεύθυνση Κοινωνικής Μέριμνας Περιφερειακό Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Αττικής Social Network Αττική «ΕΡΕΥΝΑ...
ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΜΚΟ στην Περιφέρεια Αττικής Διέθυνση Κοινωνικής Μέριμνας - Περιφερειακό Παρατηρητήριο για την Κοινωνική Ένταξη - Περιφερειακό...
ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ στην Περιφέρεια Αττικής Διέθυνση Κοινωνικής Μέριμνας - Περιφερειακό Παρατηρητήριο για την...
ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ στην Περιφέρεια Αττικής Διέθυνση Κοινωνικής Μέριμνας - Περιφερειακό Παρατηρητήριο για την Κοινωνική...