Ερωτηματολόγιο έρευνας ικανοποίησης ωφελούμενων από τη λειτουργία συγχρηματοδοτούμενων δομών

Κατηγορία Έρευνα

 

Διεύθυνση Κοινωνικής Μέριμνας

 Περιφερειακό Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης

 

 Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης

Αττικής 

 Social Network Αττική

 

 «ΕΡΕΥΝΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ  ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΔΟΜΩΝ»

 

ΣυνημμένοΜέγεθος
PDF icon Ερωτηματολόγιο έρευνας ωφελούμενων572.04 KB
Σχετικά ερωτηματολόγια
Διεύθυνση Κοινωνικής Μέριμνας Περιφερειακό Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Αττικής Social Network Αττική Έρευνα για τη...
Διεύθυνση Κοινωνικής Μέριμνας Περιφερειακό Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Αττικής Social Network Αττική ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ...
ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΜΚΟ στην Περιφέρεια Αττικής Διέθυνση Κοινωνικής Μέριμνας - Περιφερειακό Παρατηρητήριο για την Κοινωνική Ένταξη - Περιφερειακό...
ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ στην Περιφέρεια Αττικής Διέθυνση Κοινωνικής Μέριμνας - Περιφερειακό Παρατηρητήριο για την...
ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ στην Περιφέρεια Αττικής Διέθυνση Κοινωνικής Μέριμνας - Περιφερειακό Παρατηρητήριο για την Κοινωνική...