Δομή Ψυχοκοινωνικής Παρέμβασης στους Δήμους Ραφήνας-Πικερμίου και Μαραθώνος


Ένα σημαντικό κενό στην υποστήριξη των πυρόπληκτων κατοίκων στους Δήμους Ραφήνας-Πικερμίου και Μαραθώνος έρχεται να καλύψει η Δομή Ψυχοκοινωνικής Παρέμβασης, η οποία ξεκίνησε τη λειτουργία της το Μάιο του 2019 με έδρα το Μάτι Αττικής. Η Παρέμβαση αυτή προέκυψε από τη συνεργασία του Περιφερειακού...

Διαβάστε περισσότερα

Έναρξη Λειτουργίας Κοινωνικού Φαρμακείου Δήμου Ραφήνας – Πικερμίου


Έναρξη Λειτουργίας Κοινωνικού Φαρμακείου Δήμου Ραφήνας – Πικερμίου από τη Δομή υποστήριξης δράσεων κοινωνικής συνοχής και αναπτυξιακής παρέμβασης Social Network Αττική Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Περιφέρειας Αττικής, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης « Δομή υποστήριξης δράσεων κοινωνικής...

Διαβάστε περισσότερα

Επιτόπια υποστήριξη των Δήμων Μαραθώνος και Ραφήνας-Πικερμίου με στελέχη της Δομής


Συνδρομή για την εύρυθμη λειτουργία των ήδη συγχρηματοδοτούμενων δομών παροχής βασικών αγαθών και Κέντρου Κοινότητας, οι οποίες έχουν επιφορτιστεί με πρόσθετο αντικείμενο (εντός του πλαισίου αρμοδιότητας τους) λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών.

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Έκθεση Πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής 2017


Στην παρούσα έκθεση αποτυπώνεται και αναλύεται η υφιστάμενη κατάσταση δομών και προγραμμάτων Κοινωνικής Πολιτικής που λειτουργούν στην Περιφέρεια Αττικής, σύμφωνα με τους άξονες της Εθνικής και Περιφερειακής Στρατηγικής Κοινωνικής Ένταξης (ΕΣΚΕ&ΠεΣΚΕ), βάσει των οποίων προσδιορίζονται και...

Διαβάστε περισσότερα