Έρευνα για τη λειτουργία των φορέων Κοινωνικής & Αλληλέγγυας Οικονομίας (Κ.ΑΛ.Ο) από την Περιφέρεια Αττικής

Κατηγορία Έρευνα

 

Διεύθυνση Κοινωνικής Μέριμνας

 Περιφερειακό Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης

 

 Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης

Αττικής 

 Social Network Αττική

 

 Έρευνα για τη λειτουργία των φορέων Κοινωνικής & Αλληλέγγυας Οικονομίας (Κ.ΑΛ.Ο) από την Περιφέρεια Αττικής

ΣυνημμένοΜέγεθος
Microsoft Office document icon Ερωτηματολόγιο φορείς ΚΑΛΟ557.5 KB
Σχετικά ερωτηματολόγια
Διεύθυνση Κοινωνικής Μέριμνας Περιφερειακό Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Αττικής Social Network Αττική ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ...
Διεύθυνση Κοινωνικής Μέριμνας Περιφερειακό Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Αττικής Social Network Αττική «ΕΡΕΥΝΑ...
ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΜΚΟ στην Περιφέρεια Αττικής Διέθυνση Κοινωνικής Μέριμνας - Περιφερειακό Παρατηρητήριο για την Κοινωνική Ένταξη - Περιφερειακό...
ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ στην Περιφέρεια Αττικής Διέθυνση Κοινωνικής Μέριμνας - Περιφερειακό Παρατηρητήριο για την...
ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ στην Περιφέρεια Αττικής Διέθυνση Κοινωνικής Μέριμνας - Περιφερειακό Παρατηρητήριο για την Κοινωνική...