Χρησιμοποιείστε τα παρακάτω φίλτρα αναζήτησης για να βρείτε ένα ερωτηματολόγιο.

Π.χ. 2019-03-07 00:00:00
Π.χ. 2019-03-09 00:00:00
Τίτλος Περιγραφή Κατάσταση Δημιουργήθηκεφθίνουσα ταξινόμηση
Ερωτηματολόγιο έρευνας επικαιροποίησης της ΠΣΚΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛOΓΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ για την επικαιροποίηση της Περιφερειακής Στρατηγικής Κοινωνικής Ένταξης στην Περιφέρεια Αττικής - Περιφερειακό Παρατηρητήριο για την Κοινωνική Ένταξη - Διεύθυνση Κοινωνικής... Έχει κλείσει 20/11/2018 - 11:15
Ερωτηματολόγιο έρευνας δράσης των ΜΚΟ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΜΚΟ στην Περιφέρεια Αττικής Διέθυνση Κοινωνικής Μέριμνας - Περιφερειακό Παρατηρητήριο για την Κοινωνική Ένταξη - Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Αττικής / Social Network Αττικής Ανοιχτά 21/01/2020 - 19:05