Χρησιμοποιείστε τα παρακάτω φίλτρα αναζήτησης για να βρείτε ένα ερωτηματολόγιο.

Π.χ. 2019-03-07 00:00:00
Π.χ. 2019-03-09 00:00:00
Τίτλος Περιγραφή Κατάστασηφθίνουσα ταξινόμηση Δημιουργήθηκε
Ερωτηματολόγιο έρευνας επικαιροποίησης της ΠΣΚΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛOΓΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ για την επικαιροποίηση της Περιφερειακής Στρατηγικής Κοινωνικής Ένταξης στην Περιφέρεια Αττικής - Περιφερειακό Παρατηρητήριο για την Κοινωνική Ένταξη - Διεύθυνση Κοινωνικής... Έχει κλείσει 20/11/2018 - 11:15
Ερωτηματολόγιο έρευνας δράσης των ΜΚΟ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΜΚΟ στην Περιφέρεια Αττικής Διέθυνση Κοινωνικής Μέριμνας - Περιφερειακό Παρατηρητήριο για την Κοινωνική Ένταξη - Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Αττικής / Social Network Αττικής... Έχει κλείσει 21/01/2020 - 19:05
Ερωτηματολόγιο έρευνας λειτουργίας των κοινωνικών υπηρεσιών των Δήμων ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ στην Περιφέρεια Αττικής Διέθυνση Κοινωνικής Μέριμνας - Περιφερειακό Παρατηρητήριο για την Κοινωνική Ένταξη - Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης... Έχει κλείσει 08/05/2019 - 11:54
Ερωτηματολόγιο έρευνας λειτουργίας των Κέντρων Κοινότητας ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ στην Περιφέρεια Αττικής Διέθυνση Κοινωνικής Μέριμνας - Περιφερειακό Παρατηρητήριο για την Κοινωνική Ένταξη - Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Αττικής /... Έχει κλείσει 15/01/2019 - 11:06
Ερωτηματολόγιο έρευνας ικανοποίησης ωφελούμενων από τη λειτουργία συγχρηματοδοτούμενων δομών Διεύθυνση Κοινωνικής Μέριμνας Περιφερειακό Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Αττικής Social Network Αττική «ΕΡΕΥΝΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ... Έχει κλείσει 02/06/2020 - 14:15
Συνέχιση της έρευνας πεδίου για την ικανοποίηση των ωφελούμενων των συγχρηματοδοτούμενων Δομών του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Αττική 2014-2020" Διεύθυνση Κοινωνικής Μέριμνας Περιφερειακό Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Αττικής Social Network Αττική ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ... Έχει κλείσει 25/09/2020 - 19:59
Έρευνα για τη λειτουργία των φορέων Κοινωνικής & Αλληλέγγυας Οικονομίας (Κ.ΑΛ.Ο) από την Περιφέρεια Αττικής Διεύθυνση Κοινωνικής Μέριμνας Περιφερειακό Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Αττικής Social Network Αττική Έρευνα για τη λειτουργία των φορέων Κοινωνικής &... Έχει κλείσει 14/10/2020 - 11:59
Ερωτηματολόγιο ικανοποίησης έρευνας - Ανοιχτά 03/04/2022 - 16:33