Επιτόπια υποστήριξη των Δήμων Μαραθώνος και Ραφήνας-Πικερμίου με στελέχη της Δομής

Εικόνα siteadmin

Συνδρομή για την εύρυθμη λειτουργία των ήδη συγχρηματοδοτούμενων δομών παροχής βασικών αγαθών και Κέντρου Κοινότητας, οι οποίες έχουν επιφορτιστεί με πρόσθετο αντικείμενο (εντός του πλαισίου αρμοδιότητας τους) λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών.

Στοιχεία δράσης

Περίοδος ενεργοποίησης Δευτέρα, 6 Αύγουστος, 2018 εώς Παρασκευή, 28 Σεπτέμβριος, 2018
Πρόσκληση (Πρωτ./Ημερ.) -
Χρηματοδότηση -
Χαρακτηριστικά του αντικειμένου προσφοράς

Σύντομη περιγραφή Παροχή υπηρεσιών διοικητικής υποστήριξης
Κατηγορία Δωρεά
Είδος Υπηρεσίες
Ποσότητα Voucher 0,00
Μονάδα Voucher
Ανάγκες που καλύπτονται Παροχή υπηρεσιών
Ενεργοποίηση λειτουργίας voucher