Σε ποιον τομέα κοινωνικής παρέμβασης πιστεύετε πως θα πρέπει να στοχέυσουν περισσότερο οι δράσεις της δομής Social Network

Οικονομική ενίσχυση (π.χ. πετρέλαιο θέρμανσης, ενίσχυση μαθητών/φοιτητών, κάλυψη εισιτηρίων ΜΜΜ, πληρωμές ΔΕΚΟ, κ.α.)
18% (7 ψήφοι)
Παροχή ειδών πρώτης ανάγκης (π.χ. παροχή τροφίμων, ειδών ρουχισμού, γευμάτων, δωροεπιταγών σε supermarket, κ.α.)
21% (8 ψήφοι)
Ιατροφαρμακευτική φροντίδα (π.χ. παροχή φαρμάκων, κινητές μονάδες υγείας, κάλυψη νοσηλείων, παροχή υπηρεσιών υγείας, κ.α.)
21% (8 ψήφοι)
Κάλυψη έκτακτων αναγκών (παροχή υποστήριξης σε περιπτώσεις έκτακτων καιρικών φαινομένων και άλλων δυσμενών καταστάσεων)
13% (5 ψήφοι)
Συνοδευτικές υποστηρικτικές υπηρεσίες (π.χ. υποστήριξη νομικών υπηρεσιών, χρηματοοικονομικών, εύρεση εργασίας, κ.α.)
26% (10 ψήφοι)
Λοιπές υποστηρικτικές υπηρεσίες (π.χ. επισκευές/επιδιορθώσεις κατοικιών, διοργάνωση πολιτιστικών/ψυχαγωγικών εκδηλώσεων, κ.α.)
0% (0 ψήφοι)
Σύνολο ψήφων: 38