ΕΘΝΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ E-COOL

Εικόνα gns

Ένα πολύ ενδιαφέρον Εθνικό Σεμινάριο Διάδοσης Αποτελεσμάτων πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 1η Οκτωβρίου 2021 στην Αθήνα. Το ΠΤΑ Αττικής φιλοξένησε εκπροσώπους από το Κέντρο Καινοτομίας, το Σωματείο Επιχειρηματικότητας Νέων, το Κέντρο Έρευνας, Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας Αρχιμήδης του ΕΚΠΑ καθώς επίσης και από 3 Περιφερειακά Ταμεία Ανάπτυξης από τις Περιφέρειες της Κεντρικής Μακεδονίας, της Κρήτης και της Δυτικής Ελλάδας.

Τα επιτεύγματα του προγράμματος E-Cool παρουσιάστηκαν σε όλους τους συμμετέχοντες, ακολουθούμενα από πολύ γόνιμες παρουσιάσεις του  Σχεδίου Δράσης της Αττικής (Παιδικό Πανεπιστήμιο) και πολλές πρωτοβουλίες από όλους τους συμμετέχοντες στη νεανική επιχειρηματικότητα και παρόμοια θέματα υποστήριξης της.

Οι συμμετέχοντες συζήτησαν τη δυνατότητα αξιοποίησης της εμπειρίας του E-Cool σε άλλες περιοχές της χώρας, καθώς και την προσπάθεια να δράσουν σε παρόμοια αντικείμενα στο νέο πρόγραμμα Interreg Europe 2021-2027.

e-cool

ΠΤΑ