ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΤΟΥΣ 2020

Εικόνα siteadmin

Την έγκριση της Ετήσιας Έκθεσης Πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής Περιφέρειας Αττικής, για τη χρονική περίοδο από 1-1-2020 έως 31-12-2020, αποφάσισε κατά πλειοψηφία, το  Περιφερειακό Συμβούλιο της Περιφέρειας Αττικής, στην 22η συνεδρίαση του,  την  6η Οκτωβρίου 2021.

Η ετήσια έκθεση πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής συνοχής  έτους 2020, είναι η τέταρτη έκθεση κατά σειρά, η οποία, συντάχθηκε από τη Διεύθυνση Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Αττικής, από το τμήμα του Περιφερειακού Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Ένταξης σε συνεργασία με τη Δομή υποστήριξης δράσεων κοινωνικής συνοχής και αναπτυξιακής παρέμβασης – Social Network Αττική, του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Αττικής, στο πλαίσιο του Εθνικού Μηχανισμού Συντονισμού, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής.

Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό αυτής της έκθεσης είναι, ότι περιγράφει την  κοινωνική πραγματικότητα την περίοδο της υγειονομικής κρίσης, που επηρέασε αναμφίβολα και τις πολιτικές Κοινωνικής Ένταξης. Στις συνθήκες αυτές η αυτοδιοίκηση, στα όρια των αρμοδιοτήτων της, κλήθηκε να αναλάβει πρωτοβουλίες ενίσχυσης των πολιτών και των τοπικών κοινωνιών, με το σχεδιασμό και υλοποίηση πολιτικών και προγραμμάτων κοινωνικού χαρακτήρα που ανταποκρίνονται στα αιτήματα των ευπαθών κοινωνικών ομάδων του πληθυσμού.

Δείτε στο συνημμένο αρχείο την απόφαση έγκρισης.

Σχετικά αρχεία

ΣυνημμένοΜέγεθος
PDF icon apof._150_egkrisi_ekthesis_politikon_koinon._entaxis_2020.pdf2.57 MB