ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ & ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΕΕΕ ΑΝΑ ΠΕ & ΔΗΜΟ (Ιούνιος 2020 – Ιούνιος 2021)

Εικόνα admin

Το Περιφερειακό Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης της Περιφέρειας Αττικής και η «Δομή υποστήριξης δράσεων κοινωνικής συνοχής και αναπτυξιακής παρέμβασης –Social Network Αττική», του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Αττικής, εκπόνησαν την αναφορά συγκέντρωσης ανέργων και ωφελούμενων Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος (ΕΕΕ), ανά Περιφερειακή Ενότητα & Δήμο, της Περιφέρειας Αττικής (Ιούνιος 2020 – Ιούνιος 2021).

Στην παρούσα αναφορά, παρουσιάζονται αναλυτικά τα δεδομένα της ανεργίας και του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος (ΕΕΕ) ,σε επίπεδο Δήμου και Περιφερειακής Ενότητας της Περιφέρεια Αττικής, καθώς και οι μεταβολές τους από τον Ιούνιο του 2020 έως τον Ιούνιο του 2021.

Οι βασικές πηγές των δεδομένων για τον μόνιμο πληθυσμό των Δήμων και των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Αττικής για το έτος 2011 προέρχονται από την ΕΛ.ΣΤΑΤ. Η πηγή προέλευσης των δευτερογενών δεδομένων όσον αφορά την ανεργία είναι η στατιστική υπηρεσία του ΟΑΕΔ και για το πλήθος ωφελούμενων που λαμβάνουν το ΕΕΕ είναι το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (Γενική Γραμματεία Πρόνοιας, Διεύθυνση Καταπολέμησης Φτώχειας, Τμήμα Παρακολούθησης).

Δείτε την αναφορά στο συνημμένο αρχείο.